Cennik

Karnet:

100 godz. – 1000 zł/mc

Abonament:

1280 zł/mc* (z dofinansowaniem)

Przy abonamencie obowiązuje wpisowe – 450 zł. Jest to jednorazowa opłata.

 

Cena karnetu oraz abonamentu nie obejmuje wyżywienia.

 

Dzienna stawka wyżywienia – 13.50 zł/dzień

 

Nasz numer konta:

Maryla Pulut

85 1140 2004 0000 3602 5767 8263

Podane powyżej ceny obowiązują do końca 2022 roku

*Dzieci z naszego żłobka otrzymały dofinansowanie z rządowego programu „Maluch”. Cena obowiązuje do końca roku 2022.

Od roku 2015 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w żłobku/Klubie dziecięcym. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową żłobek/Klub dziecięcy zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl
4
Dołączyliśmy do firm przyjaznych rodzinie. W naszej placówce szczególną troską otaczamy rodziny wielodzietne.