Kontakt

 

„Centrum Maluszek”
Ul. Szuwarowa 4/64
30-384 Kraków

Zobacz jak możesz się z nami skontaktować

Nasze telefony:

502 233 762  – Maryla Pulut – właściciel

  • w sprawach rekrutacji

505 999 457  – bezpośrednio do placówki

Adres e-mail:

maryla.pulut@gmail.com

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.
Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka jest nasza firma: Maryla Pulut Firma opiekuńczo-edukacjna „Centrum Maluszek”, ul. Szuwarowa 4/64; 30-384 Kraków.
Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zapisywania Dziecka do naszej placówki.
Jednocześnie informujemy, że dane przekazujemy jedynie do Urzędu Miasta (odpowiedniego Wydziału) w celu otrzymania dotacji do pobytu Dziecka w żłobku lub przedszkolu.